KHÁT VỌNG
TIÊN PHONG

Au Group đặt cho mình sứ mệnh “Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người”, với 3 nhóm hoạt động đầu tư trọng tâm vào các ngành nghề chính : Thương mại – Dịch vụ, Công nghệ – Công nghiệp, Thiện nguyện Xã hội.