Chuyên mục: Tỷ phú

Nếu có hơn 2 tỷ phú trên du thuyền, hãy lưu ý, đó có thể là những cuộc họp “siêu bí mật”

Siêu du thuyền là biểu tượng tối thượng của quyền lực và địa vị giàu

Gọi điện thoại
0826999923