TẦM NHÌN, SỨ MỆNH VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tầm nhìn

Vingroup định hướng phát triển thành tập đoàn Công nghệ – Công nghiệp – thương mại dịch vụ hàng đầu khu vực

Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư – phát triển bền vững, Vingroup định hướng phát triển thành một Tập đoàn Công nghệ – Công nghiệp – Thương mại Dịch vụ hàng đầu khu vực, không ngừng đổi mới, sáng tạo để kiến tạo hệ sinh thái các sản phẩm dịch vụ đẳng cấp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân loại và nâng tầm vị thế của thương hiệu Việt trên trường quốc tế.

 

Sứ mệnh

Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người

GIÁ TRỊ CỐT LÕI