Hỗ trợ lấy lại tài khoản

Phải làm gì nếu tài khoản của bạn bị Mất

Dấu hiệu tài khoản của bạn đã bị mất

Nếu bạn cho rằng ai đó đang cố chiếm đoạt tài khoản của bạn—hoặc đã làm vậy—chúng tôi sẽ làm việc với bạn để bảo mật tài khoản đó. Để bảo vệ bạn, chúng tôi có thể tạm dừng tài khoản của bạn.

Nếu bạn cho rằng tài khoản của mình có thể đã bị xâm phạm, trước tiên hãy kiểm tra xem có ai có quyền truy cập vào tài khoản của bạn đã thực hiện thay đổi tài khoản hoặc sử dụng tài khoản đó để mua hoặc bán hay không.

Phải làm gì nếu tài khoản của bạn bị mất

Nếu bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình

  1. Thay đổi mật khẩu của bạnngay lập tức.
  2. Xác minh thông tin liên hệ, địa chỉ giao hàng và chi tiết thanh toán của bạn. Nếu có bất kỳ điều gì đã được thay đổi bởi người tiếp quản tài khoản của bạn, hãy thay đổi lại.
  3. Kiểm tra giá thầu và danh sách đang hoạt động của bạn để đảm bảo chúng là của bạn.

Liên hệ với chúng tôi  để được trợ giúp loại bỏ các giá thầu hoặc danh sách trái phép. Nếu không có hoạt động gian lận trên tài khoản của bạn, bạn không cần liên hệ với chúng tôi.

Nếu bạn không thể đăng nhập vào tài khoản của mình

Nếu bạn không thể đăng nhập vào tài khoản của mình, hãy liên hệ với chúng tôi ngay lập tức.

Mẹo
Nếu bạn cho rằng tài khoản eBay của mình đã bị xâm phạm, chúng tôi khuyên bạn cũng nên thay đổi mật khẩu trên tài khoản email cá nhân của mình. Mật khẩu tài khoản email của bạn phải khác với mật khẩu eBay của bạn.

Dấu hiệu tài khoản của bạn đã bị mất

  • Thay đổi mật khẩu, thông tin liên hệ hoặc chi tiết địa chỉ của bạn
  • Giá thầu, ưu đãi hoặc giao dịch mua không phải do bạn thực hiện
  • Danh sách mà bạn không tạo

Nếu ai đó đã sử dụng tài khoản eBay của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn nên liên hệ với công ty thẻ tín dụng và ngân hàng của bạn. Bạn cũng có thể muốn nộp báo cáo của cảnh sát.

Lưu ý

Nếu bạn cho rằng tài khoản của mình đã bị xâm phạm, hãy thay đổi mật khẩu càng sớm càng tốt. Nếu bạn không thể đăng nhập, hãy liên hệ ngay với chúng tôi và chúng tôi sẽ giúp bạn bảo mật tài khoản của mình.