Đặt lại mật khẩu

Đặt lại mật khẩu của bạn nếu bạn quên nó

Thay đổi mật khẩu của bạn vì lý do bảo mật

Khắc phục sự cố nếu bạn gặp sự cố khi thay đổi mật khẩu

Cho dù bạn chỉ quên mật khẩu và cần đặt lại mật khẩu hay muốn thay đổi vì lý do bảo mật, bạn có thể dễ dàng thay đổi mật khẩu eBay của mình. 

Chúng tôi khuyên bạn nên thường xuyên cập nhật mật khẩu để giúp giữ an toàn cho tài khoản của mình. Chúng tôi sẽ gửi email cho bạn nếu một thiết bị hoặc trình duyệt mới được sử dụng để đăng nhập vào tài khoản mà trước đây chưa được sử dụng để truy cập vào tài khoản của bạn. Nếu bạn không nhận ra chi tiết đăng nhập, bạn nên thay đổi mật khẩu và liên hệ với chúng tôi để cho chúng tôi biết.

Đặt lại mật khẩu của bạn nếu bạn quên nó

Nếu bạn quên mật khẩu, hãy chọn nút Đặt lại mật khẩu bên dưới:

Đặt lại mật khẩu của bạn

Để bảo mật, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn xác minh bản thân bằng email hoặc tin nhắn. Nếu bạn chọn xác minh email và không nhận được thư trong vòng 5 phút, hãy kiểm tra thư mục thư rác hoặc thư rác.

Thay đổi mật khẩu của bạn vì lý do bảo mật

Nếu bạn biết mật khẩu hiện tại của mình và muốn thay đổi, hãy chọn nút Thay đổi mật khẩu bên dưới:

Thay đổi mật khẩu của bạn

Bạn cũng có thể thay đổi mật khẩu của mình trong phần Tài khoản của eBay của tôi. Đây là cách thực hiện: 

  1. Đi tới Đăng nhập và bảo mật.
  2. Chọn Chỉnh sửa  bên cạnh Mật khẩu.
  3. Nhập mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới của bạn.
  4. Chọn  Gửi .

Để biết thêm cách bảo vệ tài khoản của bạn, hãy xem các mẹo của chúng tôi để giữ an toàn cho tài khoản eBay của bạn.

Lưu ý

Hãy nhớ đăng nhập bằng mật khẩu mới nếu bạn cũng sử dụng ứng dụng eBay.

Khắc phục sự cố nếu bạn gặp sự cố khi thay đổi mật khẩu

Nếu bạn đã thử các bước trên và gặp sự cố khi thay đổi hoặc đặt lại mật khẩu, hãy thử các mẹo khắc phục sự cố sau:

  • Đảm bảo Caps Lock đã tắt khi bạn nhập mật khẩu mới
  • Xóa bộ nhớ cache và cookie của bạn
  • Kiểm tra xem trình duyệt của bạn không tự động điền vào trường mật khẩu bằng mật khẩu cũ hay không. Nếu điều này xảy ra, hãy nhập mật khẩu mới theo cách thủ công hoặc tắt tính năng tự động điền trong cài đặt trình duyệt của bạn

Nếu bạn đã cố gắng thay đổi mật khẩu của mình hơn 5 lần trong 24 giờ qua, bạn sẽ phải đợi 24 giờ trước khi thử lại.

Nếu bạn quên mật khẩu eBay, bạn có thể đặt lại mật khẩu. Hoặc bạn có thể thay đổi mật khẩu trong eBay của tôi để giữ an toàn cho tài khoản của mình.